ป้ายกำกับ :

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

เชียงราย พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 5 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงรายพบพบผู้ป่วยรายใหม่

เพิ่มเพื่อน