ป้ายกำกับ :

ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

ฝ่าขวากหนามสู่ผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้

กว่า 6 ปีที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมพัฒนาสิ่งทอในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือกับชุมชนในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ  ตั้งแต่เทคนิค ลวดลาย เทรนด์การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย ตลาดสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล  ซึ่งเป็นการปรับตัวของแวดวงสิ่งทอ มีชุมชนจำนวนมากที่ต้องเลิกอาชีพทอผ้า

เพิ่มเพื่อน