ป้ายกำกับ :

ฝึกอบรมการเข้าใจดิจิทัลและรู้เท่าทันโลกออนไลน์

สดช.ลุยจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเข้าใจดิจิทัลและรู้เท่าทันโลกออนไลน์ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะความรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

เพิ่มเพื่อน