ป้ายกำกับ :

ฝ่ายค้านอิสระ

'อดิศร' อ้างต้องสวมหัวโขนประธานวิปรัฐบาลกลืนน้ำลายเป็นฝ่ายค้านอิสระ

‘อดิศร’ กลืนน้ำลายตัวเอง เมินเป็นฝ่ายค้านอิสระ เหตุได้นั่งประธานวิปรัฐบาล ลั่นสิ่งที่ยากที่สุดของ สส. คือการมาประชุม

เพิ่มเพื่อน