ป้ายกำกับ :

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เทิดไท้พระพันปี ศิลปินศิลปาธรแต่ง 10 บทเพลง

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร  สาขาดนตรี ปี 2560 ได้จัดทำ 10 บทเพลงพิเศษ” บทเพลงเทิดพระเกียรติ คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี” โดยร่วมประพันธ์คำร้องทำนอง และเรียบเรียงดนตรีกับเหล่านักดนตรีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เพิ่มเพื่อน