ป้ายกำกับ :

พงษ์ชัย อมตานนท์

อู้ฟู่ 1.6 หมื่นล้าน ปปช.เปิดเซฟ 'พงษ์ชัย อมตานนท์' หลังพ้นบอร์ดองค์การเภสัชฯ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรณีพ้นตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 ก.พ.66 โดยนายพงษ์ชัย แจ้งว่า ตนเอง และนางวันทนา อมตานนท์ คู่สมรส

เพิ่มเพื่อน