ป้ายกำกับ :

พนักงานท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน