ป้ายกำกับ :

พรบ.งบประมาณฯปี67

'วันนอร์' แนะ รัฐบาลเร่งเสนอร่างพรบ.งบฯปี 67 เข้าสภาฯ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมถึงการใช้งบประมาณในระหว่างที่รัฐบาลยังไม่เสนอร่างกฎหมายงบประมาณเข้าสู่การพิจารณา

เพิ่มเพื่อน