ป้ายกำกับ :

พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการฯ แจงยิบ การตรวจสอบมติรัฐสภาครบองค์ประกอบ ส่งไม้ต่อศาลรธน.ตีความได้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำการตรวจสอบมติรัฐสภาครบองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ส่งไม้ต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ ชี้ผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยตรง ยันใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลาง

เพิ่มเพื่อน