ป้ายกำกับ :

พรรคคอมมิวนิสต์

'สังศิต' ชี้ 3 ปัจจัยหลัก นำพาจีนพ้นความยากจนสำเร็จ

‘สังศิต’ ชี้ 3 ปัจจัยหลักสำคัญคือ แนวทางชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์อันเข้มแข็ง ระบบการศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน นำพาจีนพ้นความยากจนสำเร็จ

'สหายแผ้ว' ถ่ายรูปป้ายประตูส้วมที่ฝรั่งเศส รำลึกพรรคคอมมิวนิสต์

นายจรัล ดิษฐาอภิชัย หรือสหายแผ้ว อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน

ประชาธิปไตยจีน ประชาธิปไตยที่ใช้การได้จริง

ประชาธิปไตยอยู่คู่มนุษยชาติ พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับคนจีนยึดถือเรื่อยมา นับจากก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ ค.ศ.1921 พรรคฯ ให้คนทั้งชาติตระหนักถึงประชาธิปไตยของประชาชนเรื่อยมา

เพิ่มเพื่อน