ป้ายกำกับ :

พรรคพรวมไทยสร้างชาติ

'ดร.เอนก' ฝากฝังลูกชาย 'เขตรัฐ' ลงส.ส.เขต4 กทม.เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือน 'ก้าวไกล'

‘ดร.เอนก’ ฝากฝัง ลูกชาย-เขตรัฐ ลงสส.เขต4 กทม. พรรครทสช.เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนพวก’ก้าวไกล’ มีความคิดข้อเสนอดีๆ มุ่งมั่นประสานสามัคคีกับผู้คนทุกวัยทุกฐานะทุกสายทุกอุดมการณ์ มีวุฒิภาวะพร้อมทำงานกับคนทุกวัย

“พีระพันธุ์”เป็นผู้แทนนายกฯรับมอบกระเช้าดอกไม้จากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคใต้ตอนล่างเข้าขอบคุณ“ประยุทธ์ จันทร์โอชา”ที่ช่วยแก้ไขสารพัดปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นผลสำเร็จ

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาคมกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคใต้ตอนล่าง (ผรท.) ประกอบไปด้วย

เพิ่มเพื่อน