ป้ายกำกับ :

พรรคมติประชา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ 'พรรคมติประชา' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เพิ่มเพื่อน