ป้ายกำกับ :

พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2566

23 พ.ค.ประชุม ส.ว.สมัยวิสามัญเคาะชื่อบุคคลตามรัฐธรรมนูญ!

สภาสูงเรียกประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พ.ค. คำนูณแจงเหตุผลเพื่อเคาะบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเก้าอี้ ป.ป.ช.ที่ว่างลง

เพิ่มเพื่อน