ป้ายกำกับ :

พระปรางค์วัดอรุณ

อธิบดีศก.ยืนยันโครงสร้างพระปรางค์วัดอรุณฯ ไม่มีปัญหา

21 มิ.ย.2566 – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมศิลปากรดำเนินการจัดเก็บ

ข้อมูล 3D โบราณสถาน ด้วยวิธีสแกนภาพสามมิติ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตามโครงการเก็บข้อมูลโบราณสถานโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดูแลโบราณสถานของชาติ

เพิ่มเพื่อน