ป้ายกำกับ :

พระราชทานยศ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง 10 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ จำนวน 12 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ความว่า

เพิ่มเพื่อน