ป้ายกำกับ :

พระในพุทธศาสนา

‘นิพิฏฐ์’ สะท้อนข่าวพระเสพเมถุน-ยักยอกเงินบริจาค ‘ตถตา:เป็นเช่นนั้นเอง’

พระในพุทธศาสนา อย่าเทศน์แบบปีนบันไดสูงให้คนบรรลุธรรมเลย “อย่าสอนให้คนบรรลุธรรมเลย” สอนแค่ศีล 5 ให้อยู่กันได้โดยไม่เบียดเบียนกันก็พอแล้ว

เพิ่มเพื่อน