ป้ายกำกับ :

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา

โปรดฯเกล้า ‘บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ’ ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ. ‘บิ๊กดุง’ ผบ.ทร. ‘บิ๊กไก่’ ผบ.ทอ.

30 ส.ค.2566 – เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

เพิ่มเพื่อน