ป้ายกำกับ :

พลิกฟื้นคลองเปรมประชากร

รัฐ-ราษฎร์ร่วมใจ พลิกฟื้นคลองเปรมประชากร ‘คลอง 6 แผ่นดิน’...และน้ำพระทัยจากในหลวง

คลองเปรมประชากรเป็นคลองสายแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริให้ขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2413

เพิ่มเพื่อน