ป้ายกำกับ :

พล.อ.ต.นพ.เฉลิมชัย เครืองาม

‘สว.เฉลิมชัย’ ลั่นโหวตนายกฯ ไม่รับพวกทำลายเสถียรภาพสถาบันหลักชาติ

‘สว.เฉลิมชัย’ ลั่นโหวตนายกฯ จะไม่ยอมให้เกิดสิ่งที่จะบั่นทอน-ทำลายเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ในบริบทที่มีเรื่องความไม่มั่นคงของสถาบันฯ

เพิ่มเพื่อน