ป้ายกำกับ :

พล.อ.อนุพงษ์

หลักเกณฑ์ ‘เบี้ยคนแก่’ ‘การบ้านล่วงหน้า’ รัฐบาลใหม่

เป็นประเด็นร้อนที่แทรกขึ้นระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล หลัง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 11 ส.ค. ได้มีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 78 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ลงนาม โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพิ่มเพื่อน