ป้ายกำกับ :

พอ.สว.

กรมพระศรีสวางควัฒนฯพระราชทานเข็ม อสม.สาธารณสุขแก่สมาชิกพอ.สว.63จว.

7 ธ.ค. 2564 – สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก

เพิ่มเพื่อน