ป้ายกำกับ :

พัฒนางานด้านการขนส่ง

ไทย-ฝรั่งเศส ลงนามจับมือพัฒนางานด้านการขนส่งคมนาคม

“คมนาคมจับมือฝรั่งเศส” ลงนามปฏิญญาความร่วมมือพัฒนางานด้านคมนาคมขนส่งเชื่อม บก-น้ำ-ราง-อากาศ ครอบคลุมทุกมิติ ดันไทยสู่ฮับการคมนาคมขนส่งในอาเซียน

เพิ่มเพื่อน