ป้ายกำกับ :

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ลุงตู่รักเด็ก! หนุนยกระดับสถานดูแลและรองรับเด็กทั่วประเทศ

นายกฯ สนับสนุนยกระดับสถานรองรับเด็กให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสั่งกระตุ้นความเข้มแข็งของครอบครัว- ชุมชน หวังลดจำนวนและป้องกันเด็กไม่ให้เข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จำเป็น

เพิ่มเพื่อน