ป้ายกำกับ :

พัฒนาอาชีพเสริม

รัฐบาลเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหนุนอุตฯปั้นชุมชนดีพร้อม

โฆษกรัฐบาลเผย โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ภายใต้กลไก 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม ฝึกอาชีพนำร่องแล้ว 7 พื้นที่ 2,000 คน กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขยายผลการดำเนินงาน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน