ป้ายกำกับ :

พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2

กรมรางฯลุยศึกษา 'M-MAP' ระยะที่ 2 เติมโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

“กรมราง” เดินหน้าศึกษาพัฒนา M-MAP ระยะที่ 2 หวังเพิ่มประสิทธิภาพ ลุยเติมโครงข่ายเชื่อมการเดินทางระบบรางทั้งหมด 553.41 กม. รถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ทันสมัยรองรับการเดินทางของประชาชน

เพิ่มเพื่อน