ป้ายกำกับ :

พาณิชย์สตูล

ชาวบ้านสตูลเฮลั่น รัฐไฟเขียว แบรนด์ท้องถิ่น 'จำปาดะสตูล'

ชาวบ้านสตูล เฮลั่น รัฐไฟเขียวให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ”จำปาดะสตูล สินค้าท้องถิ่น สิทธิ์เฉพาะของชุมชน

เพิ่มเพื่อน