ป้ายกำกับ :

พิชัย นริพทะพันธ์

‘พิชัย’ เศร้าสิ้น ‘ดร.โกร่ง’ ขอชาติหน้ากลับมาเป็นลูกศิษย์อีก

ผมขอให้อาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพของผมไปสู่สุคติในสัมปรายภพ หากชาติหน้ามีจริง ขอให้ได้เป็นอาจารย์และศิษย์กันอีกครับ ผมระลึกถึงความกรุณาของอาจารย์เสมอ

เพิ่มเพื่อน