ป้ายกำกับ :

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

อธิบดี สวธ.ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่วัดไร่ขิง

ชลธี ธารทอง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ การแสดง ประจำปี 2542 และได้รับฉายา “เทวดาเพลง” ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังหาใครเทียบได้ยาก

เพิ่มเพื่อน