ป้ายกำกับ :

พิธีเชิดชูเกียรติ

ทส. จัดพิธีเชิดชูเกียรติ 39 รางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” พร้อมขยายผล อปท. ทั่วประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันนี้ (5 กันยายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน