ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

สักยันต์ศิลปะความเชื่อใน ’Trance/Figuration’

เรื่องราวของการสักยันต์ สักลาย ลายสักมีอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา ที่สะท้อนถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ และความสุนทรีย์ของศิลปะบนเรือนร่าง จากภาพถ่ายฝีมือของนักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศ จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ“Trance/Figuration : Tattoos From Birth to Death”

เพิ่มเพื่อน