ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล สืบทอดพระพุทธศาสนาถิ่นอีสาน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสืบสานพระศาสนาด้วยพระศรัทธาที่มั่นคง  และทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักคำสอนของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนเป็นอย่างสูง  ทั้งนี้ ทรงพระกรุณารับเป็นประธานโครงการพิพิธภัณฑ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี

31 ม.ค.2565 – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมา 4 องค์ ได้แก่

เพิ่มเพื่อน