ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนคัมภีร์รู้อัลกุรอาน

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม’อัลกุรอาน’ เปิดปี 67

คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิม เชื่อว่า เป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านเทวทูตญิบรีลมาสู่นบีมุฮัมมัด คำว่า กุรอาน มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า การอ่าน ที่พระเจ้าประทานให้กับศาสนทูตมูฮัมหมัด เป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมเมื่

เพิ่มเพื่อน