ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ

ตั้ง'พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ'

16 ส.ค.2566 – กรมศิลปากรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และภาคีองค์กรพิพิธภัณฑ์อีก 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้

เพิ่มเพื่อน