ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

อบต.ลำโพ นนทบุรี ผุด 'อควาเรียม' พร้อมโชว์ระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

เพิ่มเพื่อน