ป้ายกำกับ :

พิพิธภัณฑ์ฯพระนคร

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย พุทธศักราช 2565 Museum Talk “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” พร้อมเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เพิ่มเพื่อน