ป้ายกำกับ :

พื้นที่สวนป่า

ชาวบ้านรวมตัวไม่พอใจทัพเรือภาคที่ 3 ได้สิทธิครอบครองพื้นที่สวนป่าบางขนุนกว่า 3 พันไร่

ชาวบ้านกว่า 100 คน รวมตัวกันประชุมหารือกรณีไม่พอใจทหารกองทัพเรือภาคที่ 3 ได้สิทธิครอบครองพื้นที่สวนป่าบางขนุนกว่า 3 พันไร่

เพิ่มเพื่อน