ป้ายกำกับ :

พุทธสมาคมสว่างผลหนองมน

‘เสี่ยเฮ้ง’ ไหว้ศาลเจ้าสว่างผลหนองมน ขอพรสมหวังดั่งใจหมาย

ไหว้แล้ว ขอพร ขออะไรก็สมหวังดั่งใจหมาย ที่สำคัญคือจิตใจของเราต้องคิดดีทำดี ขอแต่ในสิ่งดีๆ ขอที่นี่ไม่มีไม่ได้ สมหวังกันทั่วหน้า

เพิ่มเพื่อน