ป้ายกำกับ :

พุทรานมบ้านโพน

'พาณิชย์' ขึ้นทะเบียน 'ส้มโอปราจีน - พุทรานมบ้านโพน' เป็นสินค้า GI

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 2 รายการ “ส้มโอปราจีน” ของดีจังหวัดปราจีนบุรี และ “พุทรานมบ้านโพน” ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ เพิ่มความต้องการบริโภค และช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ล่าสุดขึ้นทะเบียน GI ทั้งประเทศรวม 161 สินค้า สร้างรายได้กว่า 4.2 หมื่นล้านบาท

เพิ่มเพื่อน