ป้ายกำกับ :

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

'วิโรจน์' ลั่น ได้เวลาบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กับครูที่กระทำทารุณกรรมต่อเด็กอย่างจริงจัง

‘วิโรจน์’ ลั่น ได้เวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กกับครูที่กระทำทารุณกรรมต่อเด็กอย่างจริงจัง กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องประกาศนโยบาย โรงเรียนที่ปลอดจากอำนาจนิยม และการกลั่นแกล้งรังแก

เพิ่มเพื่อน