ป้ายกำกับ :

พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น

มีผลบังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ส.ส.ช่วยหาเสียงได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ความว่า

เพิ่มเพื่อน