ป้ายกำกับ :

ฟื้นฟูจามจุรี

ฟื้นฟู’จามจุรี’ไม้ใหญ่สวนป่ากลางกรุง

ปัจจุบันเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสนองตอบการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างมากขึ้น เกิดผลกระทบพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองลดลงและการทรุดโทรมของต้นไม้ ซึ่งการจัดการพื้นที่สีเขียวสำคัญ ล่าสุด สำนักสิ่งแวดล้อม สังกัดกรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน