ป้ายกำกับ :

ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ

ทอ.ปล่อยคลิป HOT ALERT 'ภารกิจป้องกันทางอากาศ' ที่คุณยังไม่เคยรู้

“ดังนั้นการสั่งเครื่องขึ้นไปสกัดกั้นมีองค์ประกอบ รายละเอียดมีมาก ในการใช้ดุลยพินิจว่า “เอาหรือยัง” ในการเข้าไปสะกัดกั้นใครสักคนหนึ่ง การส่งเครื่องบินขึ้นไป หมายความว่า อย่าเข้ามา ถ้าเข้ามา เราจะยิง ส่วนการระวังไม่ให้ข้าม

เพิ่มเพื่อน