ป้ายกำกับ :

ภาษียาสูบ

คลังยันไม่ปรับ 'ภาษีบุหรี่' ชี้อัตราปัจจุบันเป็นธรรม

“สรรพสามิต” แจงยังไม่ถึงเวลาเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีบุหรี่ ชี้อัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้ว มองการขึ้นภาษีให้สูงไม่ใช่ทางเดียวในการทำให้ประชาชนลดการสูบ แต่ต้องทำมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย

เพิ่มเพื่อน