ป้ายกำกับ :

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2566–2570)

บอร์ดดีอี เคาะแผนพัฒนาดิจิทัลไทยระยะ 3 ปูทางไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ World Digital

บอร์ดดีอี ประชุมส่งท้ายปี 65 เคาะแผนระดับชาติฯ ดันดิจิทัลเป็นหัวหอกหนุนไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ  World Digital Competitiveness Ranking

เพิ่มเพื่อน