ป้ายกำกับ :

ภูมิศรัณย์  ทองเลี่ยมนาค

ผลวิจัยชี้ทักษะทางอารมณ์สร้าง'เด็กช้างเผือก'ได้

วิจัย PISA for Schools การประเมินเพื่อพัฒนาในระดับสถานศึกษาครั้งแรกของไทย ผลวิจัยระบุทักษะอารมณ์และสังคม  มีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ พบ “เด็กช้างเผือก” จากครัวเรือนยากจน แต่สามารถอยู่ในกลุ่มที่ทำคะแนนได้สูงสุด 25% เพราะมีทักษะอารมณ์สังคมสูง

เพิ่มเพื่อน