ป้ายกำกับ :

มงคลชัย สมอุดร

เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโกดังดอกไม้ไฟเก็บพลุระเบิด

ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพิ่มเพื่อน