ป้ายกำกับ :

มบส.

‘มิวสิควัคซีน’ลด’อัลไซเมอร์’ในชุมชน

ผู้สูงอายุต้องการความรักและความเข้าใจ การหากิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบ  หาโอกาสให้ออกกำลังกาย  ทำกิจกรรมสันทนาการบ้าง  ใช้ยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านและในชุมชน จะทำให้สุขภาพกายและใจผู้สูงอายุดีขึ้น ที่สำคัญช่วยป้องกันโรค”อัลไซเมอร์”

เรือจำลองสัญชาติสมุทรสาคร ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) พัฒนาเรือจำลองที่สวยงามหลายแบบ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวสมุทรสาคร เช่น เรือประมงบางหญ้าแพรก

เพิ่มเพื่อน