ป้ายกำกับ :

มหกรรมพบเพื่อนใจ

Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ เปิดพื้นที่ส่งต่อนวัตกรรมสร้างสุขภาวะ

สถานการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ เหนื่อยล้า สับสน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เ

เพิ่มเพื่อน