ป้ายกำกับ :

มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม 2566

ไฟประดับตระการตา ’มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี’

ทุกศาสนางอกงามบนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีสถาบันกษัตริย์ เป็นแรงบันดาลใจให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร

เพิ่มเพื่อน