ป้ายกำกับ :

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย

กบง. เคาะตรึงราคาก๊าซหุงต้มไม่เกินถังละ 423 บาทอีก 3 เดือน 

กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม. 13 ก.ย. 2566 ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไม่เกินถังละ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน

เพิ่มเพื่อน